Βιομηχανικές Γκαραζόπορτες - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ | Μηχανισμοί     - Αξεσουάρ

ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ Βιομηχανικές Γκαραζόπορτες 001 ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ Βιομηχανικές Γκαραζόπορτες 002 ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ Βιομηχανικές Γκαραζόπορτες 003

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚTHΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Η εταιρεία Garex κατασκευάζει και εμπορεύεται αρθρωτές πόρτες διπλού τοιχώματος με μόνωση αφρού πολυουραιθάνης βραδείας καύσεως χωρίς CFC εμφυσημένος δι’ εγχύσεως στα διάκενα φύλλου αλουμινίου ή ατσαλολαμαρίνας τελικού πάχους 45μμ και 35μμ..

Ο σχεδιασμός και η ενίσχυση των πορτών θα είναι τέτοια ώστε να μπορούν να αντέξουν φορτίο ανέμου ίσο με 0,96 KPA ή 155 χιλ/ώρα πού είναι ισοδύναμο με 14 Beauforts με μεγίστη παρεκροπή 1/240 του πλάτους ανοίγματος.

Η χρήση σκληροσκεύης 50μμ συνιστάται για πόρτες που το εμβαδόν τους δεν ξεπερνά τα 15 τ.μ. με συχνότητα ανοίγματος που να μην ξεπερνά τις 50 φορές την ημέρα. Διαφορετικά συνιστάται η χρήση σκληροσκεύης 75μμ.

Tα δεδομένα προϊόντος, παρελκομένου εξοπλισμού, εξαρτήματα τοποθέτησης και εγκατάστασης, ηλεκτρικές καλωδιώσεις καθώς και δεδομένα πληροφοριών συντήρησης και ανταλλακτικών μπορούν να υποβληθούν είτε εγγράφως είτε διαγραμματικά.

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

2.1 Ατσαλολαμαρίνα με εμαγιέ φινίρισμα

Το εξωτερικό και εσωτερικό περίβλημα πάχους 0,40μμ. Φινιρισμένο με υψηλής

αντοχής ακρυλικό εμαγιέ πληρεί τις ακόλουθες διεθνείς προδιαγραφές:

Πάχος προστατευτικού στρώματος
A.S.T.M.  
D1400
Σκληρότης επιφανείας
C.G.S.B. 
93G.P1
Αντοχή στην αμμοβολή
A.S.T.M.
B117
Αντοχή στην υγρασία

A.S.T.M.  

D2247
Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία
A.S.T.M.  
D525
Αντοχή στο νερό
 A.S.T.M.
D870
Αντοχή στο ξεθώριασμα
A.S.T.M.
D659

Ο βαθμός γαλβανισμού είναι 180γρ/τμ. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα παραγ-γελίας πόρτας πάχους περιβλύματος 0,34, 0,31 και 0,26μμ σύμφωνα με την προδιαγραφή ASTM με βαθμό γαλβανισμού 275γρ/τμ. Η επιφάνεια είναι βαμμένη με ακρυλικό χρώμα της σειράς 5000 και είναι οριζόντια γραμμωτό (ραμπωτέ).

Τεχνικά χαρακτηριστικά / τομή

ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ Βιομηχανικές Γκαραζόπορτες 004

 

Περισσότερες Πληροφορίες

Μόνωση

Ο μονωτικός αφρός πολυουραιθάνης χωρίς CFC εμφυσημένος δι’εγχύσεως καθιστά τα σπονδυλωτά φύλλα συμπαγή και ανθεκτικά σε βουλιάγματα ή χτυπήματα και ταυτό-χρονα παρέχει τέλεια θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ο θερμικός συντελεστής R είναι 16 και η πυκνότητα της μόνωσης είναι 40 κλ/κμ.

Στεγανότητα αρθρωτών φύλλων

Οριζόντια λωρίδα PVC μηχανικά συναρμόζει το ‘κούμπωμα’ κάθε φύλλου σε όλο του το μήκος και εμποδίζει την δημιουργία θερμικών γεφυρών.

Στεγανότητα κάτω φύλλου

Λάστιχο στεγανοποίησης (EPDM) προσαρμοσμένο σε ένα προφίλ από PVC σχήματος Π ενισχύει το φύλλο σε όλο του το μήκος και παρέχει προστασία από αέρα, φώς και σκόνη εφαρμόζοντας στο δάπεδο και στις όποιες μικρές ανωμαλίες του ελλειπτικά σαν βεντούζα.

Στεγανότητα επάνω φύλλου

Εύκαμπτο λάστιχο στεγανοποίησης (EPDM) πάχους 65μμ. προσαρμοσμένο σε ένα προφίλ από PVC καλύπτει το επάνω φύλλο καθιστώντας την πόρτα αδιάβροχη. Για πόρτες μήκους πάνω από 4μ. το λάστιχο στεγανοποίησης προσαρμόζεται σε προφίλ αλουμινίου για να ενισχύσει το φύλλο και να εξουδετερώσει τυχόν παρεκτροπές.

Περιμετρικά λάστιχα

Η πόρτα φέρει περιμετρικά μεταξύ κάσας και γκαραζόπορτας λάστιχα στεγανοποίησης διπλού χείλους 38μμ. προσαρμοσμένο σε κανάλι από PVC υψηλής αισθητικής πού στεγανοποιεί πλήρως κατά των καιρικών συνθηκών.

Παράθυρα εποπτείας

Τα παράθυρα εποπτείας κατασκευάζονται από θερμομονωτικό διπλό τζάμι με υψηλή αντοχή στην θραύση (πολυκαρβονικό ή ακρυλλικό) διαστάσεων 60 Χ 30 cm.

Πλαίσιο παραθύρου εποπτείας

Το πλαίσιο του παραθύρου είναι μονοκόμματο και φέρει περιμετρικά λωρίδα στεγανο-ποίησης κωνικού σχήματος για τέλεια μόνωση.

2.10 Ενισχυτικά εσωτερικά ελάσματα

Χαλύβδινα ελάσματα πάχους 35μμ. εσωτερικά τοποθετημένα ενισχύουν το φύλλο στα σημεία προσαρμογής των μασίφ μεντεσέδων και της λοιπής σκληροσκεύης.

2.11 Πλαίσιο φύλλων

Το πλαίσιο των φύλλων είναι χαλύβδινο πάχους 25μμ., φέρει βαθμό γαλβανισμού 350γρ/τμ. και πληρεί την προδιαγραφή ASTΜ A446.

ΣΚΛΗΡΟΣΚΕΥΗ
Ελατήρια

Ο μηχανισμός εξισορρόπησης του βάρους της πόρτας γίνεται με την μορφή ενός ή δύο ατσάλινων ελατηρίων ελικοειδούς στρέψης προσαρμοσμένα γύρω από χαλύβδινο άξονα ή δύο ελατηρίων επιμύκηνσης. Τα ελατήρια που χρησιμοποιούνται είναι της τάξης των 10,000 έως 100,000 κύκλων. Ο χαλύβδινος άξονας διατομής από 2,54 έως 3,17 cm στρέφεται υποβοηθούμενος από ρουλεμάν και διατηρεί το βάρος των ελατηρίων και της πόρτας χωρίς παραμόρφωση περισσότερο από 2,5μμ/μ. ανοίγματος υπό πλήρες φορτίο.

Τύμπανα ντουραλουμινίου

Τα τύμπανα φέρουν αυλάκια όπου τυλίγεται περιστροφικά το συρματόσχοινο της πόρτας.

Κύριος άξονας

Ο άξονας είναι μασίφ διαμέτρου 25μμ. και έχει ειδικές υποδοχές για τα τύμπανα της πόρτας.

Οδηγοί

Οι οδηγοί είναι γαλβανισμένοι εν θερμώ σύμφωνα με την προδιαγραφή A.S.T.M. Α653 και φέρουν διαστάσεις ανάλογα με το μέγεθος της πόρτας. Οι κατακόρυφοι οδηγοί είναι στερεωμένοι στη κάσα και είναι κλειστού τύπου ώστε τα ράουλα να αγκυστρώνουν στούς οδηγούς οδηγώντας την πόρτα εύκολα και με ασφάλεια.

Ράουλα κύλισης

Τα ράουλα είναι χαλύβδινα υψηλής αντοχής 50μμ. ή 76μμ. με σφαιρικούς κυλιόμενους τριβείς ( 10 μπίλλιες ) για μακρόχρονη λειτουργία. Μπορούν επίσης να χρησιμο-ποιηθούν ράουλα από τεφλόν ειδικά για περιορισμό του θορύβου.

Μεντεσέδες

Οι μεντεσέδες είναι κατασκευασμένοι απο μασίφ χάλυβα γαλβανισμένο και πάχους 33μμ. Για πόρτες πλάτους πάνω από 4,5μ.συνιστάται η χρήση διπλών μεντεσέδων στα δύο άκρα της πόρτας. Οι μεντεσέδες του επάνω φύλλου είναι ρυθμιζόμενοι για καλύτερη ευθυγράμμιση της πόρτας.

Υποστήριγμα φύλλου σχήματος Λ

Για πόρτες πλάτους πάνω από 4,50μ. χρησιμοποιείται μπάρα υποστήριξης καθ’όλον το μήκος του φύλλου σχήματος Λ.

Προστατευτική μπάρα οδηγών

Για να προστατευτούν αποτελεσματικά οι οδηγοί σε περίπτωση σύγκρουσης ή άλλης ανάγκης, δύναται να τοποθετηθεί σιδερογωνιά πάχους 635μμ και ύψους 152μμ σχήματος Ζ στερεούμενη στην κάσα ανεξάρτητα από τούς οδηγούς.

Χειροκίνηση πόρτας

Για πόρτες πάνω από 3μ. ύψος και χωρίς ηλεκτροκίνηση συνιστάται σύστημα χειροκίνησης πού περιλαμβάνει ατέρμονα, αλυσίδα, μηχανικό μειωτήρα και κάλυμμα. Το σύστημα χειροκίνησης εξασφαλίζει την δυνατότητα ελεγχόμενης στάσης της πόρτας σε οποιαδήποτε θέση κατά την άνοδο ή κάθοδο.

Ελατήριο τέλους διαδρομής

Για πόρτες με εμβαδόν ανώτερο των 24τμ. σταθερής ανύψωσης συνιστάται η τοποθέτηση εμβόλων με ελατήρια στο τέλος των οριζοντίων οδηγών ώστε να αποφεύγεται το ξετύλιγμα του συρματόσχοινου της πόρτας από τα τύμπανα.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΟΡΟΦΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ | Βιομηχανικές Γκαραζόπορτες

ΗΛΕΚΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Τηλεσκοπικοί ηλεκτροκινητήρες οροφής

Οι κινητήρες οροφής είτε μονοφασικοί είτε τριφασικοί χρησιμοποιούνται σε πόρτες σταθερής ανύψωσης . Η κίνηση μεταδίδεται μέσω αλυσίδας προσαρμοσμένης σε ένα αμφίδρομο σιδηρόδρομο κυλιόμενο σε διπλό χαλύβδινο κανάλι πού οδηγεί την πόρτα μέσω ενός σιδερένιου μπράτσου από το επάνω φύλλο ωθώντας το ή έλκοντάς το.

ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ Βιομηχανικές Γκαραζόπορτες 05 electokinitiras2

Τα βασικά χαρακτηριστικά των κινητήρων οροφής έχουν ως εξής:

Πλευρικοί ηλεκτροκινητήρες

Οι πλευρικοί ηλεκτροκινητήρες, είτε μονοφασικοί είτε τριφασικοί χρησιμοποιούνται σε πόρτες υψηλής ή κάθετης ανύψωσης, ρολλά, ή οποιοδήποτε άλλη πόρτα πού φέρει χαλύβδινο μασίφ άξονα πάνω στον οποίο προσαρμόζεται το μοτέρ ανύψωσης. Σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος υπάρχει η δυνατότητα μετάβασης μέσω ειδικού μηχανισμού σύμπλεξης σε χειροκίνηση. Η διάταξη αυτή δεν επιτρέπει την επαναλειτουργία του κινητήρα κατά το διάστημα ενεργοποίησης της χειροκίνησης. Η σύμπλεξη-μετάβαση από ηλεκτροκινητήρα σε χειροκίνηση και το αντίστροφο είναι δυνατή με χειρισμό από τη βάση του εδάφους.

ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ Βιομηχανικές Γκαραζόπορτες 06 ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ Βιομηχανικές Γκαραζόπορτες 07 ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ Βιομηχανικές Γκαραζόπορτες 08 ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ Βιομηχανικές Γκαραζόπορτες 09

Τα βασικά χαρακτηριστικά των πλευρικών κινητήρων έχουν ως εξής:

ΑΞΕΣΟΥΑΡ | Γκαραζόπορτες Αλουμινίου

ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ ΒΚλειδί απασφάλισης

Κλειδί απασφάλισης

ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ Μοντέλο GD-1

Μοντέλο GD-1

ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ Mπουτονιερα E-King

Mπουτονιερα E-King

ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ Παράθυρα φωτισμού

Παράθυρα φωτισμού απο διπλό θερμομονωτικό τζάμι σε διάφορα σχέδια και υλικά

ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ Παράθυρα φωτισμού 02

Παράθυρα φωτισμού απο διπλό θερμομονωτικό τζάμι σε διάφορα σχέδια και υλικά

ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ Πομποί κυλιωμένου κωδικού υψίστης ασφαλείας

Πομποί κυλιωμένου κωδικού υψίστης ασφαλείας

ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ Φωτοκύτταρα

Φωτοκύτταρα